📰 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ...

📰 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓...

จำนวนผู้เข้าชม