คุรุสภา หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู


ว ๕ กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภา หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู.pdf
ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

ว ๗ กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

ว ๗ กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู.pdf
ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf

ว ๘ หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง

ว ๙ กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

ว 8 หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันำด้ในบัญชี.pdf
ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf