Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี นายศุภสิน สมรรถชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง เป็นประธานในพิธี