Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายศุภสิน สรรถชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย