โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ ☎️ : 090-2305198 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
E-mail 📧 : hmd@chaiyaphum1.go.th
Facebook : โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง