โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์
☎️ : 083-3704124 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
E-mail
📧 : hmd@chaiyaphum1.go.th
Facebook : โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง